30 ก.ค. 2559

อีกก้าว กับ Cloud platform

hRG Dev ทีมงานเล็งเห็นว่า ควรจะเริ่มขยับขยายไปยังระบบ Cloud เพื่อบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ จึงได้เลือกใช้งาน Google for Work ภายใต้ชื่อ @hrg-dev.com เมื่อเดือน พย 2558 โดยได้ย้ายข้อมูลทั้งหมดไปยังบริการของ Google Cloud


เพื่อตอบโจทย์การทำงานในส่วนต่างๆคือ

ข้อมูล ลูกค้า / ผู้รับบริการ

 • ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ที่จะต้องไม่มีความเสี่ยงใดๆ
 • ความเสถียร และน่าเชื่อถือของข้อมูล และการสำรองอย่างเป็นระบบ
 • การติดต่อต่อสื่อสาร ที่ต้องมั่นใจว่าจะไม่ขาดตอน
 • การจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลสูญอันอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
 • เข้าถึงข้อมูล ได้จากทุกที่ ที่ต้องการ

ด้านงานเอกสาร
 • มีซอฟแวร์ที่เหมาะสมที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการ
 • สามารถทำงาน โดยเฉพาะกับเอกสาร ได้จากทุกที่ ที่ต้องการ
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา

และนอกจากนี้ ยังได้ใช้ Google Cloud Platform เป็นฐานในการพัฒนาซอฟแวร์ต่างๆ ทั้งในส่วนของ Server, Source Code, Database. จึงมั่นใจได้ว่า ทุกงานที่พัฒนาจะอยู่บนสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด และยังเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาบริการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต25 ก.ค. 2559

จุดเริ่มต้น

hRG Dev เริ่มต้นขึ้นจากกลุ่มผู้รักในงานพัฒนาซอฟแวร์ ที่ต้องการสร้างซอฟแวร์ของตนเอง โดยในช่วงเริ่มต้น เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2554 ได้เริ่มรับงานพัฒนาในนามของ hRG Dev ซึ่งในขณะนั้นทีมงานยังมีงานประจำของตนเอง จึงยังเป็นลักษณะของทีมงานอิสระรับงานโดยทั่วไป

เมื่อทีมงานมีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมที่จะต้องผลักดัน hRG Dev เป็นรูปเป็นร่าง จึงได้มีการจดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้อง เมื่อปี 2558 โดยทีมงานแต่ละท่าน ล้วนมีประสบการณ์ในศาสตร์การพัฒนาซอฟแวร์ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ การออกแบบและพัฒนา โดยทีมงานต้องพร้อมรับความเสี่ยงเรื่องการตลาดที่ยังไม่เติบโตในต่างจังหวัดในขณะนั้น

แต่ผลตอบรับกลับเกินความคาดหมาย โดยในปีแรก hRG Dev สามารถทำได้ตามเป้าที่วางไว้ และในปีที่ 2 (ขณะกำลังเขียนบทความนี้ ยังเหลืออีก 5 เดือนถึงจะสิ้นปี) ได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน จากทั่วประเทศ

และนอกจากนี้ hRG Dev ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ การสร้างมาตรฐานในการทำงาน ความปลอดภัยของข้อมูล และเลือกใช้งานเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรักษาคุณภาพความเป็นมาตรฐาน โดยเป้าหมายของ hRG Dev ยังเหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มต้น คือ

 • เป็นแหล่งรวบรวมคนที่มีใจรักด้านการพัฒนาซอฟแวร์
 • เป็นแหล่งความรู้ให้กับน้องๆ นักศึกษา
 • มีผลิตภัณฑ์ของตนเอง
 • ทีมงานมีอิสระในการที่จะคิด สร้างสรรผลงาน
 • มีความกระชับ ทำงานได้ถูกต้อง มีจรรยาบรรณ และบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ